اطلاعات تماس

کارخانه : کیلومتر 13 جاده تهران شهریار - شهرک صادقیه - خیابان چالوکه - انتهای نگین جنوبی - پلاک 23

شبکه های اجتماعی

مشاهده رزومه

عنوان رزومه در اینجا قرار می گیرد

توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات درباره رزومه شما در اینجا قرار می گیرد ،