اطلاعات تماس

کارخانه : کیلومتر 13 جاده تهران شهریار - شهرک صادقیه - خیابان چالوکه - انتهای نگین جنوبی - پلاک 23

شبکه های اجتماعی

لیبل کریستالی نرمال

لیبل کریستالی نرمال

توضیحات کوتاه درباره محصولات در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات کوتاه درباره محصولات در اینجا قرار می گیرد ،

توضیحات بلند در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات بلند در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات بلند در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات بلند در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات بلند در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات بلند در اینجا قرار می گیرد ، توضیحات بلند در اینجا قرار می گیرد ،

قیمت : 1420000 تومان